Ratio Plus s.c.
Mail
Telefon
ul. Prądzyńskiego 54/7
Maciej Żytkowiak
721-050-947
61-528 Poznań

Outsourcing Czynności

Przepisy Prawa bankowego – art. 6a-6d oraz Rekomendacja M i Rekomendacja D KNF nakładają na Bank obowiązek wdrożenia zasad oceny przedsiębiorców, którym Bank powierzył wykonywanie czynności (outsourcing). Proponujemy Państwu model, umożliwiający ocenę poziomu ryzyka powierzenia wykonywania czynności podmiotom zewnętrznym, jego monitoring oraz zarządzanie dokumentacją związaną z powierzeniem czynności. Model umożliwia również tworzenie raportu zbiorczego, umożliwiającego prezentację ocen wszystkich podmiotów wraz z rekomendacjami.


W skład oferowanego pakietu wchodzi:
  1. Model w aplikacji MS Excel - arkusz oceny przedsiębiorcy, umożliwiający:
    1. ocenę podmiotu i ryzyka przed powierzeniem wykonywania czynności (w tym ocena działalności przedsiębiorcy i sytuacji finansowej),
    2. monitoring ryzyka w trakcie obowiązywania umowy,
    3. zarządzanie dokumentacją związaną z powierzeniem wykonywania czynności;
  2. Raport zbiorczy, zawierający ocenę podmiotów wraz z propozycją rekomendacji dla organów Banku;
  3. Instrukcja dla użytkownika modelu;
  4. Roczna aktualizacja modelu, uwzględniająca ewentualne zmiany stanowiska KNF w przedmiotowym zakresie, z możliwością jej przedłużenia na kolejny okres.

Opis Modelu
Obraz: