Ratio Plus s.c.
Mail
Telefon
ul. Prądzyńskiego 54/7
Maciej Żytkowiak
721-050-947
61-528 Poznań

Rekomendacja Z

OFERTA SPRZEDAŻY NARZĘDZIA: WDROŻENIE REKOMENDACJI Z KNF
(Zasady Ładu Wewnętrznego)

Adresat oferty: Banki Spółdzielcze
Dotyczy: narzędzia ułatwiającego przeprowadzenie procesu wdrożenia Rekomendacji Z KNF dotyczącej Zasad Ładu Wewnętrznego.
Podstawa działań: Rekomendacja Z przyjęta przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 09.10.2020 r.
Cel wdrożenia: wprowadzenie w Banku ładu wewnętrznego zgodnego z wytycznymi Rekomendacji Z.

KNF oczekuje, że wytyczne Rekomendacji Z zostaną wprowadzone do dnia 1 stycznia 2022 r.
Stosowanie nowych wytycznych będzie uwzględniane przy ocenie nadzorczej BION.

Zakres oferty obejmuje:

  • Wstępnie wypełnione odpowiedziami narzędzie służące do:
    • analizy luki w zakresie wytycznych wynikających z Rekomendacji Z KNF (wraz z podpowiedziami),
    • automatycznego wygenerowania harmonogram wdrożenia w Banku Rekomendacji Z KNF,
    • tworzenia raportów prezentujących wykaz zadań wynikających z analizy luki dla poszczególnych komórek organizacyjnych Banku.
  • Projekt uchwały ws. przyjęcia harmonogramu wdrożenia Rekomendacji Z KNF.
  • Formularz zawierający informację dla Zarządu o przebiegu realizacji procesu wdrożenia Rekomendacji Z KNF.
  • Konsultacje mailowe dot. procesu wdrożenia rekomendacji Z w Banku Spółdzielczym.

W przypadku zainteresowania naszą propozycją, prosimy o kontakt mailowy: m.zytkowiak@ratioplus.pl

Z poważaniem
/-/ Piotr Żytkowiak /-/ Maciej Żytkowiak