Ratio Plus s.c.
Mail
Telefon
ul. Rybaki 13/5
Maciej Żytkowiak
721-050-947
61-883 Poznań

Matryca Funkcji Kontroli

Oferta narzędzia wspierającego proces kontroli wewnętrznej w Banku w zakresie tworzenia matrycy funkcji kontroli.


Podstawa działań:
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz.U. z 2017, poz. 637),
  • znowelizowane przepisy Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach (Dz.U. z 2017, poz. 7).

Cel wdrożenia: Zarządzanie procesem kontroli wewnętrznej oraz zapewnienie skutecznego monitorowania mechanizmów kontrolnych dla wszystkich procesów uznanych za istotne w Banku.

Zakres oferty obejmuje:

  1. Model „MFK” (Arkusze MS Excel z makrami VBA) w skład którego wchodzi:
    1. Moduł MATRYCA FUNKCJI KONTROLI – zapewnia prawidłowe zdefiniowanie matrycy funkcji kontroli w Banku oraz skuteczne monitorowanie (poziome i pionowe) mechanizmów kontrolnych we wszystkich procesach uznanych przez Bank za istotne,
    2. Moduł KONTROLA WEWNĘTRZNA – umożliwia zarządzanie procesem kontroli wewnętrznej poprzez tworzenie harmonogramu kontroli wewnętrznej, monitorowanie oraz raportowanie wyników przeprowadzonej kontroli w Banku;
  2. Instrukcję dla użytkownika;
  3. Konsultacje mailowe;
  4. Roczną aktualizację modelu, uwzględniającą ewentualne zmiany stanowiska KNF w przedmiotowym zakresie, z możliwością jej przedłużenia.

W przypadku zainteresowania naszą propozycją, prosimy o kontakt mailowy:m.zytkowiak@ratioplus.pl


Obraz: