Ratio Plus s.c.
Mail
Telefon
ul. Prądzyńskiego 54/7
Maciej Żytkowiak
721-050-947
61-528 Poznań

Oferta RODO

Oferta narzędzia do wdrożenia zapisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Podstawa działań:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Obowiązek stosowania nowych wymagań od: 25 maja 2018 r.

Zakres oferty obejmuje:

 1. Moduł „RODO-BS” zawierający:
  • harmonogram wdrożenia RODO w Banku (do zatwierdzenia przez Zarząd),
  • analizę zgodności z RODO (w tym przykładowa analiza zgodności dla banku),
  • rejestr czynności powierzenia (w tym podpowiedzi ułatwiające prowadzenie rejestru),
  • rejestr kategorii czynności przetwarzania (w tym podpowiedzi ułatwiające prowadzenie rejestru),
  • rejestr umów powierzenia,
  • rejestr upoważnień do przetwarzania danych,
 2. Arkusz oceny:
  • ryzyka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wraz z raportem z oceny,
  • ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych wraz z raportem z oceny,
 3. Instrukcję oceny ryzyka

 4. Klauzulę informacyjną oraz ulotkę informacyjną z RODO dla klientów

 5. Projekty uchwał:
  • w sprawie zatwierdzenia harmonogramu wdrożenia RODO,
  • w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Banku,
 6. Projekt „Instrukcji ochrony danych osobowych w …” zgodny z wymaganiami RODO

 7. Konsultacje mailowe;

 8. Roczną aktualizację narzędzia, uwzględniającą ewentualne zmiany stanowiska organu nadzoru, przepisów prawa w przedmiotowym zakresie, z możliwością jej przedłużenia.

W przypadku zainteresowania naszą propozycją, prosimy o kontakt mailowy:m.zytkowiak@ratioplus.pl

Obraz: