Ratio Plus s.c.
Mail
Telefon
ul. Prądzyńskiego 54/7
Maciej Żytkowiak
721-050-947
61-528 Poznań

Model do wdrażania nowych produktów

Konieczność analizy nowych produktów przed wdrożeniem wynika z zapisów Uchwały 258/2011 KNF oraz rekomendacji KNF dotyczących danego ryzyka bankowego. Proponujemy Państwu proste w obsłudze narzędzie do analizy efektywności planowanych do wdrożenia rozwiązań w zakresie produktów oprocentowanych (depozytów, kredytów).


Zadania modelu:
 • Szacowanie wyniku netto na produkcie, z uwzględnieniem parametrów cenowych, kosztów wdrożenia (reklama), strat z tytułu ryzyka kredytowego.
 • Wyznaczenie progów rentowności przy różnych kryteriach: wolumen sprzedaży, cena, możliwości inwestowania środków.
 • Szacowanie poziomu ryzyka: kredytowego, płynności, stopy procentowej, operacyjnego, walutowego.
 • Tworzenie analizy adekwatności kapitałowej.

Podstawowe zalety modelu:

 • Wysoka elastyczność modelu umożliwia wykorzystanie mechanizmów w nim zawartych do analizy dowolnego produktu.
 • Łatwość obsługi oraz wysoki stopień złożoności znajdujących się w arkuszu obliczeń umożliwia tworzenie w krótkim czasie szeregu symulacji i analiz wpływu wdrożenia produktu na sytuację Banku.

W skład oferowanego pakietu wchodzi:

 1. Model w aplikacji MS Excel, umożliwiający wykonanie analizy rentowności produktu,
 2. Wzorzec procedury do wdrożenia w Banku,
 3. Instrukcja do modelu,
 4. Przykłady analizy efektywnościowej innych działań (np. analiza nowego oddziału),
 5. Roczna aktualizacja procedury i modelu, uwzględniająca ewentualne zmiany stanowiska KNF w przedmiotowym zakresie, z możliwością przedłużenia na kolejny okres.