Ratio Plus s.c.
Mail
Telefon
ul. Prądzyńskiego 54/7
Maciej Żytkowiak
721-050-947
61-528 Poznań

Bancassurance, Zarządzanie Projektami i Harmonogram zaleceń poaudytowych

Szanowni Państwo,

jako Firma świadcząca usługi oraz tworząca modele do analiz skierowane dla sektora Banków Spółdzielczych, prezentujemy Państwu naszą najnowszą ofertę, w której zawarte zostały informacje na temat trzech modeli:

  • analiza ryzyka bancassurance - model do oceny zakładów ubezpieczeń - realizuje postanowienia Polityki Bancassurance (Rekomendacja U KNF), obligującej Bank do dokonania oceny zakładu ubezpieczeń przed zawarciem umowy współpracy oraz monitorowanie kondycji zakładu w trakcie trwania umowy;
  • model do zarządzania projektami w Banku - odpowiedź na zapisy Rekomendacji D, przy czym model można wykorzystać również do prowadzenia innych projektów, poza obszarem IT;
  • model do opracowywania i monitorowania harmonogramów realizacji zaleceń poaudytowych (pokontrolnych) - wsparcie przy organizowaniu i realizacji zaleceń po wszelkich audytach wykonywanych w Banku, jak też tzw. "zza biurka" (np. zalecenia po ankiecie BION).

Informacje o poszczególnych modelach znajdują się w treści oferty dostępnej pod poniższym linkiem: OFERTA

Pytania prosimy kierować drogą mailową na adres m.zytkowiak@ratioplus.pl

Obraz: