Ratio Plus s.c.
Mail
Telefon
ul. Prądzyńskiego 54/7
Maciej Żytkowiak
721-050-947
61-528 Poznań

System Oceny Oddziałów

Sprawne zarządzanie instytucją składającą się z wielu dywizji, jaką poprzez strukturę opartą o oddziały jest Bank, wymaga bieżącej ewaluacji wyników każdej jednostki z osobna. Proponowane narzędzie umożliwia ocenianie oddziałów Banku za pomocą metody ważonego miernika syntetycznego.


Zadania programu:
 • Agregowanie danych takich jak Bilans i Rachunek zysków i strat w podziale na jednostki organizacyjne.
 • Obliczanie rentowności oddziałów Banku z uwzględnieniem charakteru oddziału (depozytowy, kredytowy) oraz kosztów ogólnego zarządu.
 • Tworzenie oceny oddziałów na podstawie rangowanych wskaźników zgodnych z celami strategicznymi i operacyjnymi Banku.

Główne zalety programu:

 • Model umożliwia automatyczne przetwarzanie danych księgowych pochodzących z plików generowanych przez system księgowy Banku.
 • Zarząd Banku ma możliwość wyboru wskaźników podlegających analizie oraz ich rang.
 • Obliczana w modelu ocena syntetyczna oddziału wyraża jakość jego pracy w jednej wartości liczbowej z przedziału 0-100%.
 • Na podstawie trzech kategorii – ocena działalności kredytowej, depozytowej oraz ogólnej, możliwe jest śledzenie wpływu poszczególnych obszarów na syntetyczną ocenę oddziału.
 • Zastosowane wskaźniki oceniające rentowność i przyrosty umożliwiają porównywanie oddziałów o różnej skali działania.

Informacje techniczne:
Model zbudowany jest w oparciu o arkusz kalkulacyjny MS Excel wykorzystujący makra VBA w celu automatyzacji procesu zaczytywania danych. Każdy model dopasowywany jest do potrzeb Banku w zakresie wskaźników, jakie mają podlegać analizie, oraz struktury organizacyjnej.

W skład oferowanego pakietu wchodzi:

 1. Model Ocena oddziałów w aplikacji MS Excel, z wykorzystaniem VBA.
 2. Metodyka oceny efektywności jednostek operacyjnych.
 3. Analiza opisowa oceny oddziałów – aktualizowana automatycznie danymi z modelu Ocena oddziałów.
 4. Roczny serwis aktualizacyjny modelu oraz doradztwo w zakresie wdrożenia i wykorzystywania modelu w działalności bieżącej Banku.
Obraz: