Ratio Plus s.c.
Mail
Telefon
ul. Prądzyńskiego 54/7
Maciej Żytkowiak
721-050-947
61-528 Poznań

Statystyka Banku na tle zrzeszenia

Model Statystyka Banku na tle Zrzeszenia służy do analizy sytuacji Banku w odniesieniu do:

  • całego Zrzeszenia,
  • banków sąsiednich,
  • banków rówieśniczych pod względem dowolnie wybranej cechy: sumy bilansowej, funduszy własnych, wyniku finansowego itd.

Zadania modelu:

  • Sprawne tworzenie zestawień umożliwiających porównanie Banku z innymi Bankami w Zrzeszeniu z uwzględnieniem wybranych wskaźników.

Podstawowe zalety modelu:

  • Łatwość obsługi - do modelu wystarczy przekopiować całe tabele z plików otrzymanych od BZ, żeby w pełni korzystać z możliwości analitycznych modelu.
  • Model wyposażony został w raporty tabelaryczne, wykorzystujące funkcje statystyczne oraz o wykresy, z predefiniowanymi parametrami analizy przez użytkownika.

W skład oferowanego pakietu wchodzi:

  1. Model w aplikacji MS Excel,
  2. Instrukcja do modelu,
  3. Roczna aktualizacja modelu, uwzględniająca ewentualne zmiany w układzie danych przekazywanych przez BZ, z możliwością przedłużenia na kolejny okres.