Ratio Plus s.c.
Mail
Telefon
ul. Prądzyńskiego 54/7
Maciej Żytkowiak
721-050-947
61-528 Poznań

Model do tworzenia planu finansowego

Proponujemy Państwu kompleksowe narzędzie umożliwiające tworzenie i weryfikację realizacji planów finansowych Banku. Rozwiązanie oparte jest o arkusz kalkulacyjny, który na podstawie rzeczywistych wartości pozycji bilansu i rachunku zysków i strat oraz przyjętych założeń dotyczących dynamiki składników portfela kredytowego oraz depozytów i zmian przychodów oraz kosztów, a także prognoz dotyczących otoczenia makroekonomicznego, generuje plan roczny w ujęciu kwartalnym oraz plan 5-letni w układzie rocznym.


Zadania modelu:
 • Przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Banku w zakresie pozycji bilansowych oraz rachunku zysków i strat (pierwszy rok w układzie kwartalnym, kolejne lata w układzie rocznym).
 • Tworzenie planów handlowych oddziałów zbieżnych z planem finansowym Banku.
 • Monitorowanie wykonania planów finansowych uwzględniające m.in. strukturę bilansu, rentowność działania, wskaźniki rentowności i miary nadzorcze.
 • Generowanie analiz opisowych dotyczących bieżącego wykonania planu finansowego.
 • Gromadzenie i zestawianie informacji historycznych dotyczących bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników.

Podstawowe zalety modelu:

 • Łatwość obsługi, w tym uproszczony sposób parametryzacji modelu oparty o maski kont wykorzystujące symbole „*” oraz „?”, a także tworzenie planów w oparciu o dynamiki i przyrosty w stosunku do okresów poprzednich.
 • Przejrzysty układ raportów przygotowanych do wydruku.
 • Porównywanie i analiza danych za dowolnie wybrane przez użytkownika okresy.
 • Automatyzacja tworzenia analiz opisowych w postaci plików MS Word- krótki czas sporządzenia analizy.

W skład oferowanego pakietu wchodzi:

 1. Model Plan finansowy w aplikacji MS Excel, z wykorzystaniem VBA,
 2. Polityka zarządzania ryzykiem biznesowym,
 3. Procedura tworzenia i monitorowania strategii oraz rocznych planów operacyjnych,
 4. Szablon planu operacyjnego – część opisowa do planu finansowego, aktualizowana automatycznie o dane i założenia zawarte w modelu Plan finansowy,
 5. Analiza opisowa z monitorowania wykonania planu finansowego – aktualizowana automatycznie danymi z modelu Plan finansowy,
 6. Roczny serwis aktualizacyjny modelu i regulacji oraz doradztwo w zakresie wdrożenia i wykorzystywania modelu w działalności bieżącej Banku.

  Zrzuty ekranu z modelu
Obraz: