Ratio Plus s.c.
Mail
Telefon
ul. Prądzyńskiego 54/7
Maciej Żytkowiak
721-050-947
61-528 Poznań

Rozszerzenie terenu działania

Przy zmianach w Statucie Banku, obejmujących rozszerzenie terenu działania na obszar całego kraju, proponujemy modyfikacje obowiązującej Strategii o elementy niezbędne do uzyskania zgody KNF.
Na podstawie aktualnie obowiązującej Strategii Banku sporządzony zostanie dokument spełniający wymogi nakładane na strategie Banków działających na terenie całego kraju.


Niezbędne materiały do wykonania zlecenia:

  • Aktualna Strategia działania Banku,
  • Aktualny obszar działania – wykaz gmin, na terenie których zlokalizowane są jednostki organizacyjne Banku,
  • Ewentualne nowe województwa, w których Bank zamierza ulokować swoje jednostki operacyjne.

Opracowanie składać się będzie z następujących elementów:

  1. Analizy sytuacji makroekonomicznej kraju,
  2. Analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku pod kątem możliwego rozwoju na nowych terenach,
  3. Analizę otoczenia geograficznego Banku.