Ratio Plus s.c.
Mail
Telefon
ul. Prądzyńskiego 54/7
Maciej Żytkowiak
721-050-947
61-528 Poznań

E-BS

System zarządzania procedurami, oprogramowaniem użytkownika końcowego i rejestrami

Wychodząc naprzeciw obowiązkom wynikającym z Rekomendacji D dotyczącym zarządzania oprogramowaniem użytkownika końcowego oraz prowadzenia przez banki rejestrów związanych z obszarem IT przygotowaliśmy dla Państwa aplikację E-BS będącą systemem zarządzania dokumentami, oprogramowaniem użytkownika końcowego i rejestrami.


E-BS jest systemem służącym do gromadzenia, wersjonowania i udostępniania dokumentów w Banku Spółdzielczym.

System składa się z trzech modułów:

  • Moduł 'Regulacje' służy do gromadzenia i wersjonowania regulacji wewnętrznych Banku wraz z dokumentami wprowadzającymi – uchwałami;
  • Moduł 'Oprogramowanie użytkownika końcowego' pozwala na zarządzanie m. in. wykorzystywanymi w Banku arkuszami kalkulacyjnymi wraz z instrukcjami;
  • Moduł 'Rejestry' umożliwia tworzenie i udostępnianie użytkownikom rejestrów, jakie Bank powinien prowadzić w świetle np. rekomendacji D.

Aplikacja zainstalowana na wybranej stacji roboczej umożliwia dostęp do zasobów z każdego urządzenia w sieci Banku poprzez przeglądarkę internetową.

Każdy z użytkowników posiada własny zakres uprawnień pozwalający decydować o dokumentach, do których ma on mieć dostęp.

Użytkownicy mogą mieć nadane uprawnienia odbiorcy lub twórcy zasobów w każdym z trzech modułów. Na podstawie znaczników nadawanych dokumentom możliwe jest ponadto szybkie przeszukiwanie baz wszystkich trzech modułów jednocześnie.

Aplikacja przystosowana jest również do urządzeń mobilnych – w przypadku posiadania przez Bank wewnętrznej sieci bezprzewodowej dostęp do dokumentów może odbywać się za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu.


W przypadku zainteresowania proponowanym rozwiązaniem prosimy o kontakt mailowy m.zytkowiak@ratioplus.pl w celu nadania uprawnień do wersji demonstracyjnej aplikacji.
.
Obraz: