Ratio Plus s.c.
Mail
Telefon
ul. Rybaki 13/5
Maciej Żytkowiak
721-050-947
61-883 Poznań

Strategia działania Banku

Proponujemy opracowanie dokumentu Strategii działania Banku na okres 3-5 lat.

Metodyka oraz zawartość dokumentu spełniają wymogi KNF, wynikające z Metodyki BION KNF oraz innych rekomendacji i zaleceń nadzorczych.

Proponowany zakres prac (zawartość dokumentu):

 1. Analiza makrootoczenia Banku - analiza parametrów makroekonomicznych oraz prognoza na okres projekcji strategii.
 2. Analiza otoczenia Banku (m.in. analiza potencjału terenu działania, konkurencji)
 3. Analiza zasobów Banku pod kątem tworzenia strategii (m.in. analiza zasobów ludzkich, obecnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, efektywności pracy oddziałów)
 4. Wybór strategii działania Banku (m.in. kwantytatywna analiza SWOT, wybór celów i zadań strategicznych)
 5. Tworzenie Strategicznego Planu Działania (m.in. doprecyzowanie strategii funkcjonalnych, utworzenie Strategicznego Planu Działania)
 6. Tworzenie Planu Finansowego Banku
 7. Tworzenie dokumentu końcowego Strategii, zawierającego w postaci załączników Strategiczny Plan Działania, Plan Finansowy, wskaźniki monitorowania Strategii oraz Strategię IT

Zakres prac obejmuje również spotkanie z Zarządem w siedzibie Banku, w celu omówienia wyników analizy sytuacji bieżącej Banku (analiza makro- i mikrootoczenia, w tym ocena konkurencji i rynku, analiza zasobów i sytuacji ekonomiczno-finansowej, analiza SWOT) i przedyskutowania dalszych kierunków prac.

W skład oferowanego pakietu wchodzi:

 1. Prezentacja wstępnej analizy strategicznej w siedzibie Banku,
 2. Opracowanie dokumentu głównego Strategii oraz załączników: Strategicznego Planu Działania, Planu Finansowego, wskaźników monitorowania Strategii i Strategii technologii informacyjnej oraz bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,
 3. Model Planu finansowego z opcją monitorowania realizacji założeń finansowych (w MS Excel); na korzystanie z modelu i jego coroczną aktualizację podpisywana jest odrębna umowa po zakończeniu prac nad dokumentem Strategii wraz z załącznikami – model z roczną usługą serwisową w cenie opracowania Strategii - szczegółowy opis funkcjonalności modelu w ramach oferty Narzędzie do tworzenia planów finansowych
 4. Wzorzec polityki ryzyka biznesowego oraz procedury opracowywania i monitorowania Strategii,
 5. Szablon analizy monitorowania realizacji Strategii.


W przypadku zainteresowania naszą propozycją, prosimy o kontakt mailowy:m.zytkowiak@ratioplus.pl