Ratio Plus s.c.
Mail
Telefon
ul. Prądzyńskiego 54/7
Maciej Żytkowiak
721-050-947
61-528 Poznań

Strategia działania Banku

Proponujemy wsparcie procesu opracowania dokumentu Strategii działania Banku na okres 3-5 lat.

Metodyka oraz zawartość dokumentu spełniają wymogi KNF, wynikające z Metodyki BION KNF oraz innych rekomendacji i zaleceń nadzorczych.

Sugerowany zakres doradztwa w zakresie opracowania dokumentu:

 1. Analiza makrootoczenia Banku - analiza parametrów makroekonomicznych oraz prognoza na okres projekcji strategii.
 2. Analiza otoczenia Banku (m.in. analiza potencjału terenu działania, konkurencji)
 3. Analiza zasobów Banku pod kątem tworzenia strategii (m.in. analiza zasobów ludzkich, obecnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, efektywności pracy oddziałów)
 4. Strategia działania Banku (m.in. kwantytatywna analiza SWOT, wybór celów i zadań strategicznych)
 5. Strategiczny Plan Działania (m.in. doprecyzowanie strategii funkcjonalnych, utworzenie Strategicznego Planu Działania)
 6. Plan Finansowy Banku

Zakres prac obejmuje również spotkanie z Zarządem w siedzibie Banku, w celu omówienia wyników analizy sytuacji bieżącej Banku (analiza makro- i mikrootoczenia, w tym ocena konkurencji i rynku, analiza zasobów i sytuacji ekonomiczno-finansowej, analiza SWOT) i przedyskutowania dalszych kierunków prac.

W skład oferowanego pakietu wchodzi:

 1. Prezentacja wstępnej analizy strategicznej w siedzibie Banku,
 2. Wsparcie procesu opracowania dokumentu głównego Strategii oraz załączników: Strategicznego Planu Działania, Planu Finansowego, wskaźników monitorowania Strategii i Strategii technologii informacyjnej oraz bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,
 3. Model Planu finansowego z opcją monitorowania realizacji założeń finansowych (w MS Excel),
 4. Wzorzec polityki ryzyka biznesowego oraz procedury opracowywania i monitorowania Strategii,
 5. Szablon analizy monitorowania realizacji Strategii.


W przypadku zainteresowania naszą propozycją, prosimy o kontakt mailowy:m.zytkowiak@ratioplus.pl