Ratio Plus s.c.
Mail
Telefon
ul. Prądzyńskiego 54/7
Maciej Żytkowiak
721-050-947
61-528 Poznań

Model Analiza ekonomiczna

Model Analiza ekonomiczna i Ryzyko wyniku finansowego jest aplikacją wspomagającą proces zarządzania Bankiem. Model ten jest szczególnie przydatny dla kadry kierowniczej do obserwacji bieżącej sytuacji Banku, zarówno pod względem analizy wskaźnikowej, jak również w zakresie zmian zachodzących w bilansie i rachunku zysków i strat.


Zadania modelu:
 • Sporządzanie pełnej analizy sytuacji ekonomiczno – finansowej Banku oraz narażenia na ryzyko wyniku finansowego.
 • Tworzenie testów warunków skrajnych dotyczących zmian w otoczeniu Banku, w tym testów odwróconych
 • Gromadzenie i zestawianie informacji historycznych dotyczących bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników.

Podstawowe zalety modelu:

 • Łatwość obsługi, w tym uproszczony sposób parametryzacji modelu oparty o maski kont wykorzystujące symbole „*” oraz „?”.
 • Przejrzysty układ raportów przygotowanych do wydruku.
 • Porównywanie i analiza danych za dowolnie wybrane przez użytkownika okresy.
 • Porównanie wskaźników Banku ze wskaźnikami sektora banków spółdzielczych oraz banków komercyjnych (na podstawie danych publikowanych przez KNF) – ocena Banku w stosunku do sektora (metodyka własna firmy RATIO PLUS w zakresie nadawania ocen).
 • Pełna automatyzacja tworzenia analiz opisowych w postaci plików MS Word- krótki czas sporządzenia analizy po zakończeniu miesiąca.

W skład oferowanego pakietu wchodzi:

 1. Model Analiza ekonomiczna i Ryzyko wyniku finansowego w aplikacji MS Excel, z wykorzystaniem VBA,
 2. Polityka zarządzania ryzykiem biznesowym,
 3. Procedura zarządzania ryzykiem wyniku finansowego,
 4. Analiza opisowa sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz poziomu ryzyka wyniku finansowego – aktualizowana automatycznie danymi z modelu,
 5. Roczny serwis aktualizacyjny modelu i regulacji oraz doradztwo w zakresie wdrożenia i wykorzystywania modelu w działalności bieżącej Banku.


Obraz: