Ratio Plus s.c.
Mail
Telefon
ul. Prądzyńskiego 54/7
Maciej Żytkowiak
721-050-947
61-528 Poznań

Elektroniczny Rejestr Członków E-RC

Narzędzie E-RC jest aplikacją mającą na celu umożliwienie prowadzenia rejestru członków Banku w oparciu o scentralizowaną bazę danych. Aplikacja umożliwia gromadzenie zarówno podstawowych pól rejestru członków określonych w przepisach, jak i zeskanowanych dokumentów związanych z procesem przyjmowania w poczet członków Banku Spółdzielczego, takich jak uchwały czy deklaracje.

Celem wprowadzenia narzędzia w Baku jest więc:
1) zapewnienie zgodności treści prowadzonego rejestru członków banku spółdzielczego z art.30 ustawy Prawo spółdzielcze oraz zapisami statutu banku,
2) prowadzenie w banku rejestru członków banku spółdzielczego w formie elektronicznej.

Aplikacja E-RC Utworzona została na podstawie zapisów art.16 § 1 oraz art. 30 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze.

Poniższy odnośnik zawiera treść oferty prezentującej szczegóły działania narzędzia.
TREŚĆ OFERTY E-RC

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą oraz kontaktu w celu omówienia szczegółów, w tym dotyczących technicznej strony działania narzędzia.
m.zytkowiak@ratioplus.pl