Ratio Plus s.c.
Mail
Telefon
ul. Prądzyńskiego 54/7
Maciej Żytkowiak
721-050-947
61-528 Poznań

Ryzyko walutowe

Zadania modelu:
 • Model służy do tworzenia analiz ryzyka walutowego w Banku w postaci codziennych analiz ekspozycji walutowych, miesięcznych zestawień pozycji walutowych oraz testów warunków skrajnych.
 • Model przechowuje informacje historyczne na temat kształtowania się pozycji walutowych Banku i umożliwia dokonywanie analiz porównawczych między okresami.
 • Na postawie zebranych danych generowane są automatyczne miesięczne analizy opisowe w postaci plików MS Word.

Główne zalety programu:
 • Wszystkie dane księgowe zaczytywane są do modelu w sposób zautomatyzowany na podstawie plików wygenerowanych z systemu księgowego oraz dokonanej parametryzacji.
 • Model umożliwia hurtowe zaczytywanie danych dziennych, w celu uproszczenia tworzenia historycznej bazy pozycji walutowych.
 • Dane prezentowane są w czytelnych arkuszach sformatowanych w sposób umożliwiający łatwe tworzenie wydruków poszczególnych raportów.
 • W modelu w obliczeniach testów warunków skrajnych zastosowano metodykę VaR wykorzystującą obszerną bazę historycznych kursów walut.
 • Na podstawie stworzonych analiz możliwe jest generowanie zautomatyzowanych raportów miesięcznych w postaci analiz opisowych w formacie MS Word

Informacje techniczne:
Model zbudowany jest w oparciu o arkusz kalkulacyjny MS Excel wykorzystujący makra VBA w celu automatyzacji procesu zaczytywania danych.

W skład oferowanego pakietu wchodzi:
 1. Model do sporządzania analizy ryzyka walutowego - zawiera również automat do sporządzenia analizy opisowej w aplikacji MS Word,
 2. Instrukcja obsługi modelu,
 3. Zasady zarządzania ryzykiem walutowym, spójne z oferowanym modelem,
 4. Roczny serwis aktualizacyjny modelu i regulacji oraz doradztwo w zakresie wdrożenia i wykorzystywania modelu w działalności bieżącej Banku.

Obraz: