Ratio Plus s.c.
Mail
Telefon
ul. Rybaki 13/5
Maciej Żytkowiak
721-050-947
61-883 Poznań

System Oceny Kompetencji

Na podstawie pisma Komisji Nadzoru Finansowego (sygn. DLB/DLB_WL1/703/2/1/2013) z dnia 17.04.2013 r. w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w banku Banki zobowiązane są do wdrożenia systemu oceny odpowiedniości członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku. Celem systemu jest zapewnienie ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, w tym zapewnienie właściwych rozwiązań w zakresie ładu wewnętrznego.


Proponowany Państwu System Oceny Odpowiedniości umożliwia wykonywanie ocen odpowiedniości poszczególnych osób oraz raportów zbiorczych, a także dostarcza wzorce wymaganych do wdrożenia w Banku dokumentów.

W skład oferowanego pakietu wchodzi:
  1. Wzór harmonogramu wdrożenia systemu oceny odpowiedniości (MS Excel),
  2. Formularz raportu dla Zarządu o stanie zaawansowania prac wdrożeniowych (MS Excel),
  3. Wzorce dokumentów do wdrożenia w Banku: „Zasady oceny odpowiedniości w Banku Spółdzielczym w …... ” wraz z arkuszami oceny, jako załączniki do Zasad,
  4. Model w aplikacji MS Excel - arkusze oceny wg załączników do Zasad, usprawniający wykonanie oceny odpowiedniości dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz pracowników kluczowych, w tym generowanie raportów zbiorczych,
  5. Roczna aktualizacja procedury i modelu, uwzględniająca ewentualne zmiany stanowiska KNF w przedmiotowym zakresie, z możliwością przedłużenia na kolejny okres.

Obraz: