Ratio Plus s.c.
Mail
Telefon
ul. Prądzyńskiego 54/7
Maciej Żytkowiak
721-050-947
61-528 Poznań

System premiowania pracowników

Rola dobrze skalibrowanego systemu premiowania pracowników w procesie motywacyjnym jest niezaprzeczalna. Mechanizm nagradzania, który jest jasny i czytelny, a jednocześnie sprawiedliwy i skalowalny stanowi zachętę do optymalizacji własnej pracy pod względem ocenianych kryteriów. Proponowany System premiowania pracowników stanowiący rozszerzenie systemu Oceny oddziałów jest rozwiązaniem nakreślonego powyżej problemu.


Zadania programu:
 • Ocena pracy pracowników Banku – Centrali i Oddziałów, uwzględniająca charakter zajmowanych przez nich stanowisk.
 • Przetworzenie ocen pracowników na wysokość premii z uwzględnieniem łącznej kwoty przeznaczonej na ten cel przez Zarząd.

Główne zalety programu:

 • Mechanizm premiowania opiera się na stałych i znanych pracownikom kryteriach, które nakreślone są zgodnie z obowiązującą strategią działania Banku i planem finansowym/sprzedażowym.
 • Każdy z pracowników Banku podlega ocenie w tych samych kategoriach:
  • Efektywność pracy,
  • Efektywność oddziału/jednostki organizacyjnej,
  • Zaangażowanie.
 • Wszyscy pracownicy podlegają ocenie w tych samych obszarach, jednak poszczególne kryteria zależą bezpośrednio od specyfiki pracy każdej z komórek organizacyjnych.
 • Elementy podlegające ocenie w każdej kategorii są rangowane, co pozwala na uwzględnianie w podziale premii realizacji bieżących zadań i celów Banku.

Informacje techniczne:
Model zbudowany jest w oparciu o arkusz kalkulacyjny MS Excel, dopasowywany do potrzeb Banku w zakresie wskaźników, jakie mają podlegać analizie, oraz struktury organizacyjnej.

W skład oferowanego pakietu wchodzi:

 1. Model System premiowania pracowników w aplikacji MS Excel.
 2. Metodyka premiowania pracowników.
 3. Roczny serwis aktualizacyjny modelu oraz doradztwo w zakresie wdrożenia i wykorzystywania modelu w działalności bieżącej Banku.