Ratio Plus s.c.
Mail
Telefon
ul. Prądzyńskiego 54/7
Maciej Żytkowiak
721-050-947
61-528 Poznań

Ryzyko operacyjne riskAB

Program riskAB jest narzędziem informatycznym wspierającym proces zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku.


Zadania programu:

 • Dostarczanie Organom Banku niezbędnych informacji z zakresu zdarzeń operacyjnych i zagrożeń z tym związanych, w celu bezpiecznego zarządzania Bankiem,
 • Systemowe zarządzanie ryzykiem operacyjnym na poziomie wszystkich komórek i jednostek organizacyjnych Banku.

Główne zalety programu:

 • Aplikacja odznacza się prostym i łatwym w obsłudze interfejsem użytkownika. Istnieje możliwość dostępu do programu przez wszystkich pracowników (w ramach sieci bankowej) na podstawie nadanych użytkownikom szczegółowych uprawnień.
 • Program wykorzystuje centralną bazę danych z dostępem dla każdego użytkownika.
 • W modelu zaimplementowany został proces samooceny wg Rekomendacji M, z przykładami potencjalnych zdarzeń.
 • Wprowadzane zdarzenia operacyjne przyporządkowywane są do linii biznesowych wraz z uwzględnieniem straty potencjalnej, rzeczywistej, utraconych korzyści i straty odzyskanej.
 • W programie możliwe jest raportowanie RO w zakresie samooceny, zdarzeń i strat operacyjnych wg różnych kryteriów oraz z uwzględnieniem ryzyka braku zgodności, ryzyka informatycznego, a także szacowanie kapitału wewnętrznego z RO (Filar II).

Informacje techniczne:
Program zbudowany jest w oparciu o bazę danych Microsoft SQL Server z wykorzystaniem architektury klient-serwer. Zastosowane narzędzia odznaczają się niskimi wymaganiami sprzętowymi zarówno po stronie klienckiej (Windows 98) jak i serwerowej (możliwość instalacji serwera na dowolnym komputerze).

W skład oferowanego pakietu wchodzi:

 1. System do raportowania ryzyka operacyjnego risk AB – interfejs użytkownika oraz baza danych w aplikacji SQL Server Management,
 2. Procedura Zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym,
 3. Szczegółowa instrukcja dla użytkowników,
 4. Model Outsourcing,
 5. Roczny serwis aktualizacyjny modelu i regulacji oraz doradztwo w zakresie wdrożenia i wykorzystywania modelu w działalności bieżącej Banku.

Prezentacja możliwości i funkcji programu
Obraz: