Ratio Plus s.c.
Mail
Telefon
ul. Prądzyńskiego 54/7
Maciej Żytkowiak
721-050-947
61-528 Poznań

Polityka Cenowa


Wytyczne EBA dotyczące udzielania i monitorowania kredytów (EBA/GL/2020/06) opisują wymagany zakres oraz sposób wdrożenia przez Banki polityki cenowej dla produktów kredytowych.

Wskazane w przepisach składowe pozwalają określić odpowiedni poziom oprocentowania produktu kredytowego, dostosowanego do jego specyfiki, konstrukcji i ryzyka. Tym samym umożliwiają Zarządowi Banku, oprócz lepszego zarządzania ryzykiem, precyzyjne planowanie struktury produktowej przychodów odsetkowych.

W załączonej ofercie prezentujemy narzędzie mające na celu ułatwienie planowania struktury oprocentowania produktów kredytowych, przeprowadzania analizy realizacji zakładanych celów oraz wyznaczanie minimalnego oprocentowania produktu w drodze negocjacji z klientem, które będzie dostosowane do założeń Polityki Cenowej Banku.


OFERTA NARZĘDZIA