Ratio Plus s.c.
Mail
Telefon
ul. Rybaki 13/5
Maciej Żytkowiak
721-050-947
61-883 Poznań

Przegląd Strategii

Przegląd obecnie obowiązującej strategii zostanie przeprowadzony z uwzględnieniem wymogów KNF, w oparciu o Metodykę BION KNF oraz wydawane zalecenia pokontrolne w obszarze ryzyka biznesowego.

Doświadczenie oferenta w tym zakresie poparte jest opracowaniem ponad 30 strategii dla banków spółdzielczych.


Niezbędne materiały do wykonania zlecenia:
  • Aktualna Strategia działania Banku,
  • Ewentualne zalecenia wydane dla Banku przez KNF w obszarze ryzyka biznesowego (na podstawie ankiety BION lub inspekcji na miejscu).

Opracowanie składać się będzie z następujących elementów:

  1. Zestawienie treści dokumentu z wymaganiami nakładanymi przez Metodykę BION KNF,
  2. Przegląd strategii pod kątem najczęściej występujących zaleceń pokontrolnych KNF,
  3. Propozycja zmian/uzupełnienia dokumentu na kolejne lata, na podstawie przeprowadzonej analizy, z uwzględnieniem doświadczeń oferenta oraz wypracowanej metodyki analizy strategicznej.